Monter mechatronik – Szkoła branżowa

Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac.

Monter mechatronik jest poszukiwanym zawodem wśród lokalnych pracodawców. Uczniowie zatrudniani są w systemach utrzymania ruchu bieżących napraw utrzymania zasilania itp. Absolwenci mogą uzupełnić swoje kwalifikacje w szkole branżowej II stopnia.

Cele kształcenia w zawodzie:

 • przygotowanie i zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ustalanie zakresu prac montażowych, napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 • uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • wykonywanie napraw, konserwacji oraz regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • współpraca z przełożonymi i innymi komórkami realizacyjnymi w zakresie realizacji zadań zawodowych;
 • ocenianie jakości wykonywanych prac z zakresu montażu oraz napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.