Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja  roku  szkolnego  2018/2019 w  Zespole  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących

 

30.08.2018r. Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (organizacja roku szk.2018/2019)

I OKRES:

klasy czwarte technikum  03.09.2018-14.12.2018;

pozostałe klasy 03.09.2018-11.01.2019

03.09.2018r. Rozpoczęcie roku szkolnego
06.09.2018r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I
11.09.2018r. Konferencja Rady Pedagogicznej
19.09.2018r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas IV technikum i III ZSZ
20.09.2018r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas II i III
25.09.2018r. Zebranie Rady Rodziców
9.11.2018r. Termin wystawienia prognoz ocen końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum
15.11.2018r. Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach w nauce.
12-16.11.2018r. Matura próbna
14.12.2018r. Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I okres oraz końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum
18.12.2018r. Konferencja klasyfikacyjna za I okres dla klasach czwartych technikum
23-31.12.2018r. Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2019r. Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I okres w klasach 1-3 technikum i SzB I stopnia
15.01.2019r. Konferencja klasyfikacyjna za I okres dla klasach 1-3 technikum i SzB I stopnia
17.01.2019r. Spotkanie z rodzicami – informacje o wynikach klasyfikacyjnych za I okres.
10.01.2019r. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E03, E24, E19, E14, M19
9.01.2019r. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E24 (model d)
11.01-16.02.2019r. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E03, E19, E14, M19 (model dk,w,wk)
24.01.2019r Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej

 

II  OKRES:

 klasy czwarte technikum  17.12.2018 – 26.04.2019;

pozostałe klasy 14.01.2019 – 21.06.2019

28.01-10.02.2019r. Ferie zimowe.
22.03.2019r. Termin wystawienia prognoz ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.
28.03.2019r. Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach w nauce, w klasach maturalnych informacja o prognozach ocen końcowych.

Informacja o ocenach cząstkowych klas 1-3

10-12.04.2018r. Egzamin gimnazjalny.
18.04-23.04.2019r. Wiosenna przerwa świąteczna.
12.04.2019r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniom klas maturalnych
16.04.2019r. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
26.04.2019r. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (pożegnanie absolwentów)
29.04-24.05.2019r. Praktyka zawodowa klas trzecich technikum
6-25.05.2019r. Egzamin maturalny (cz. pisemna i ustna)
17.05.2019r. Termin wystawienia prognoz ocen końcoworocznych
23.05.2019r. Spotkanie z rodzicami-informacja o prognozach ocen końcoworocznych
14.06.2019r. Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
18.06.2019r. Konferencja klasyfikacyjna za II okres
18.06.2019r. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie  dla kwalifikacji B21, E08, E12, E13, E18, M19,
17.06.2019r. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie dla kwalifikacji E18 (model d)
21.06-4.07.2019r. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie dla kwalifikacji B21, E08, E12, E13, M19, (model dk,w,wk)
21.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
22.06-31.08.2019r. Ferie letnie
28.06.2019r. Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (podsumowanie roku szkolnego 2018/2019)

 

 

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.