Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

29.08.2019r.

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (organizacja roku szk.2019/2020)

I OKRES:

 klasy czwarte technikum  02.09.2019-13.12.2019

pozostałe klasy 02.09.2019-17.01.2020

02.09.2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

12.09.2019r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I

12.09.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

18.09.2019r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas IV technikum i III szkoły branżowej

19.09.2019r.

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas II i III

8.11.2019r.

Termin wystawienia prognoz ocen końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum

14.11.2019r.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach w nauce.

20-23.11.2019r.

Matura próbna

13.12.2019r.

Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I okres oraz końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum

17.12.2019r.

Konferencja klasyfikacyjna za I okres dla klasach czwartych technikum

23-31.12.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

9.01.2020r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji B22 (model d)

10.01.2020r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E19, E14, B22

11.01-15.02.2020r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E19, E14 (model dk,w,wk)

17.01.2020r.

Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych za I okres w klasach 1-3 technikum i SzB I stopnia

21.01.2020r.

Konferencja klasyfikacyjna za I okres dla klasach 1-3 technikum i SzB I stopnia

23.01.2020r.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas– informacje o wynikach klasyfikacyjnych za I okres.

30.01.2020r

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2019/2020)

II  OKRES:

 klasy czwarte technikum  16.12.2019 – 24.04.2020

pozostałe klasy 20.01.2020 – 26.06.2020

10-23.02.2020r.

Ferie zimowe.

20.03.2020r.

Termin wystawienia prognoz ocen końcowych w klasach maturalnych.

26.03.2020r.

Spotkanie z rodzicami – informacja o postępach w nauce, w klasach maturalnych informacja o prognozach ocen końcowych.

Informacja o ocenach cząstkowych klas 1-3

3.04.2020r.

Termin wystawienia prognoz ocen końcowo rocznych dla klas 3 technikum.

9-14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

17.04.2020r.

Termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas maturalnych

21.04.2020r.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04.2020r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (pożegnanie absolwentów)

20.04-15.05.2020r.

Praktyka zawodowa klas trzecich technikum

4-21.05.2020r.

Egzamin maturalny (cz. pisemna i ustna)

18.05.2020r.

Termin wystawienia prognoz ocen końcoworocznych

21.05.2020r.

Spotkanie z rodzicami-informacja o prognozach ocen końcoworocznych i końcowych

19.06.2020r.

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

23.06.2020r.

Konferencja klasyfikacyjna za II okres

23.06.2020r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie  dla kwalifikacji EE05, EE08, EE02, MG19

22.06.2020r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie dla kwalifikacji (model d)

24.06-9.07.2020r.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie dla kwalifikacji EE05, EE08, EE02, MG19 (model dk,w,wk)

26.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

27.06-31.08.2020r.

Ferie letnie

3.07.2020r.

Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (podsumowanie roku szkolnego 2019/2020)

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.