Wielki Jubileusz- 60 lat szkoły i II Zjazd Absolwentów

Po wielu miesiącach i tygodniach przygotowań nadszedł długo oczekiwany dzień -6 października 2018 r. Tego dnia  już od godziny 8mej, zaczęli zbierać się w murach szkoły przy ul. Mostowej jej absolwenci. Biuro zjazdu miało pełne ręce roboty:).  Powitania, okrzyki radości, łzy, które pojawiały się przy powitaniach koleżanek i kolegów, którzy czasem dopiero po 35 latach od ukończenia szkoły spotkali się przy okazji Jubileuszu ZSTiO. O godz. 10 w kościele pw. św. Floriana została odprawiona uroczysta msza św. w intencji byłych i obecnych pracowników, absolwentów i uczniów szkoły. Po mszy, jej uczestnicy udali się do Hotelu Solidaris. O godz. 11.30 rozpoczęła się  gala z okazji  Jubileuszu ZSTiO. Uroczystość prowadził Adam Lecibil, absolwent szkoły. Pani dyr. Maria Staliś powitała bardzo gorąco wszystkich przybyłych na uroczystość-  byłych i obecnych nauczycieli, pracowników,absolwentów, zaproszonych gości oraz uczniów szkoły. W gali uczestniczyli Pan Senator Grzegorz Peczkis i Pan Andrzej Krebs -dyrektor Biura Senatora, Pani Małgorzata Tudaj- Starosta Powiatu K-Kozielskiego, Pan Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu, Pani Danuta Wróbel- Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Sabina Nowosielska- Prezydent Miasta K-Koźle, Pan Michał Siek -Opolski Kurator Oświaty, Pani Anna Zielińska- Prezes Oddziału ZNP w K-Koźlu, Pan Andrzej Lachowicz- Przewodniczący Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w K-Koźlu, Pani Teresa Bączkowska- Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku ” Ziemi Kozielskiej”, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w powiecie k- kozielskim, ks. proboszcz Piotr Adamów, prezesi i dyrektorzy firm, z którymi szkoła wspólpracuje -p. Wiesław Urych -Komet -Urpol, p. Henryk Hadasik-Cewe Polska, Politechnikę Opolską reprezentował p. dr inż hab. Mirosław Szmajda- Dyrektor Instytutu Automatyki na Wydz. Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki.  W swoich  przemówieniach zaproszeni gości bardzo wiele ciepłych słów kierowali do byłych i obecnych pracowników, do absolwentów szkoły azotowej i blachowiańskiej, podkreślali,że szkoły w Azotach i w Blachowni były kuźnią kadr dla dla Zakładów Azotowych ” Kędzierzyn” i Zakładów Chemicznych ” Blachownia”  oraz wielu innych w regionie i w Polsce. Wzruszające były wspomnienia absolwentów- p. Henryka Hadasika, p. Miroslawa Szmajdy. Pani dyr. Maria Staliś zwraciła uwagę,że obecne dzieje ZSTiO to również czerpanie z tradycji szkół przyzakładowych: Zespołu Szkół ZA Kędzierzyn i Zakładów Chemicznych Blachownia, które to w 1996 roku połączyły się i zaczęły funkcjonować jako jeden zespół szkół przy ul. Mostowej 7. Podziękowała wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację Jubileuszu – Panu Prezesowi Sławomirowi Lipkowskiemu i całemu Zarządowi Grupy Azoty ZAK S.A., Panu Prezesowi Piotrowi Maciejewskiemu z firmy Global Colors Polska, absolwentom: p.Markowi Piaseckiemu, p.Grzegorzowi Kurdziel, p.Piotrowi Ksiądz, p.Michałowi Muskała, p.Tomaszowi i Łukaszowi Czuj, p.Markowi Matyjewiczowi, p.Adamowi Podworskiemu, p.Markowi Siemaszko, p. Romanowi Zaborniak.

Po zakończeniu cz. oficjalnej rozpoczęła się cz. artystyczna przygotowana przez p. Beatę Oleśną, p. Ewelinę Olszowską, p. Małgorzatę Nawrat- Golly i p. D. Łuczak. Wehikuł czasu przeniósł uczestników gali do lat 1958-2018. Piękną oprawę muzyczną zapewnił Szkolny zespół  Azoty Band.
cdn.
MS

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *