Wręczono Nagrody im. Mariana Górnego

Kapituła Nagrody im. Mariana Górnego przyznała tegoroczne wyróżnienia  Janowi Bury – uczniowi klasy III Mch i Oskarowi Barcz z kl. IV INF. Nagroda przyznawana jest od 2010 roku wyróżniającym się uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w zakresie nauk technicznych.

Jan Bury otrzymał nagrodę za bardzo wysokie osiągnięcia w dziedzinie innowacji technicznych i wynalazczości na szczeblu ogólnopolskim, za poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie przy projektowaniu i budowie robotów i pojazdów mobilnych. Oskar Barcz za otwartość umysłu, wyznaczanie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji, pogłębianie i rozwijanie pasji z zakresu aplikacji internetowych, multimediów i programowania.
W uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się 19 listopada 2018 r.,  wzięli p. Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu K- Kozielskiego, p. dr Bogdan Tomaszek – przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty ZAK S.A., p. Izabela Turza – członek Zarządu Oddziału SITPchem w K-Koźlu, p. Adam Gurgul- czł. Kapituły Nagrody i czł. Zarządu SITPchem, p. Maria Wróblewska – Kierownik Biura Oddziału SITPchem w K-Koźlu, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Pan Adam Gurgul wszystkim przybliżył postać śp. inż. Mariana Górnego, wieloletniego dyrektora  ds.  inwestycji w Zakładach Azotowych „Kędzierzyn”. Podkreślił m.in.,że przez pierwsze cztery lata nagroda finansowana była przez Rodzinę Zmarłego Mariana Górnego a od 2014 r.  fundatorem nagrody jest Grupa Azoty ZAK S.A. Pani dyr. M. Staliś zaprezentowała dotychczasowych laureatów Nagrody im. Mariana Górnego.  Podkreśliła,że opiekunami merytorycznymi nagrodzonych uczniów są p. mgr inż. Eliza Baron i p. mgr inż. Adam Bugiel.
Uroczystość uświetnił występ szkolnej orkiestry.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań!

MS

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *