60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK dla Młodzieżowego Klubu działającego przy naszej szkole

W dniu 01.12.2018 roku, w Domu Kultury Chemik w Kędzierzynie-Koźlu, odbyła się uroczysta akademia z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów HDK PCK, działających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, zasłużeni honorowi dawcy krwi,  oraz wolontariusze czerwonokrzyscy.

W czasie uroczystości, Czerwonokrzyscy Działacze zostali odznaczeni Odznaką Honorową PCK, Krwiodawcy zostali odznaczeni odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi,
siedem Klubów HDK PCK zostało uhonorowanych medalami 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, siedem Szkolnych Kół PCK zostało wyróżnionych za działalność wolontaryjną, Klub HDK PCK ,,Śródmieście ” obchodził 40 – lecie działalności.

Młodzieżowy Klub HDK PCK działający w naszej szkole, za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, otrzymał Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, a także Dyplom Uznania i gorące podziękowania za współpracę, partnerstwo
i pomoc w organizowaniu licznych inicjatyw na rzecz osób potrzebujących.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *