III miejsce w Polsce mechatronika z ZSTiO

Gabriel Mainka, absolwent ZSTiO  zdobył 3 miejsce  w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2018 w kategorii „ technik mechatronik”. W uroczystości, która odbyła się  21 stycznia 2019 r. wzięli udział: p. Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, p. Bogusław Przychocki –prezes zarządu oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, Bogusław Januszko, wiceprezes Zarządu SIMP, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, p. Agnieszka Słaboń – wicedyr. ZSM w Opolu, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Maria Staliś – dyr. ZSTiO przypomniała cele konkursu:  promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie oraz uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Pan Prezes B. Przychocki wręczając  G. Maince  nagrodę za zdobycie 3 miejsca w Polsce podkreślił, że  jest pełen uznania dla osiągnięć technicznych i wyników uzyskanych przez mechatronika z ZSTiO. Rywalizacja była b. duża. Zgłoszono ponad 120 wniosków a  Gabriel  jako jedyny z woj. opolskiego  został nagrodzony. Na ręce p. dyr. M. Staliś złożył list gratulacyjny dla całego grona pedagogicznego za staranną i wszechstronną edukację oraz podziękowanie za zaangażowanie w ideę konkursu.

Pan Wicestarosta Józef Gisman, w imieniu Zarządu Powiatu i radnych  gratulował  Gabrielowi sukcesu w tym konkursie, zwracał uwagę zgromadzonej młodzieży, że mogą zdobywać umiejętności praktyczne w coraz nowocześniejszych pracowniach zawodowych, współfinansowanych przez nasz powiat. Lokalne firmy czekają na  młodych ludzi z wykształceniem technicznym.

Pan Bogdan Januszko, zwracając się do młodzieży podkreślił, że mają świetne warunki do kształcenia, zachęcał do uczestnictwa w projektach współfinansowanych przez powiat i UE., zdobywania dodatkowych uprawnień, które ułatwiają wejście na rynek pracy.

Gabriel podziękował za  zgłoszenie jego kandydatury i otrzymaną  nagrodę.   Dzięki  wsparciu firmy  Jokey Plastik Blachownia   zbudował ramię robota  z systemem sterowania „MERO S3”. Zachęcał swoich młodszych kolegów by  umiejętnie wykorzystywali czas w technikum, by zgłaszali swoje pomysły  i startowali w konkursach i olimpiadach.  G. Mainka zaprezentował wszystkim uczestnikom swój projekt, nad którym pracował przez dwa lata będąc uczniem ZSTiO. Podzielił się z zebranymi refleksją, że podczas nauki w technikum wyznaczył sobie cele i je realizował ( praca nad projektem, zdobywanie  dodatkowych uprawnień, ukończenie dodatkowych kursów) . Oczywiście, znajdywał  też czas dla siebie. Ukończył technikum mając m.in. uprawnienia spawacza, uprawnienia elektryczne SEP.

Obecnie Gabriel jest studentem I roku Automatyki i Robotyki na wydziale Elektroniki na Politechnice  Wrocławskiej .  Zebrani nagrodzili wyróżnionego Technika Absolwenta 2018  dużymi brawami.

WIELKIE GRATULACJE!

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *