Regulamin rekrutacji do klas pierwszych ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r., dotyczącego rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2019/2020 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór do następujących klas:

Terminarz składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych:

 • od 13 maja 2019r. do 21 czerwca 2019r. – składanie wniosków przez kandydatów do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • od 25 czerwca 2019r. do 10 lipca 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 11 lipca 2019r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych,
 • od 11 lipca 2019r.  do 15 lipca 2019r. do godz. 12.00 –  potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w wybranej szkole  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 16 lipca 2019r. godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja o wolnych miejscach)

W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, w tym: 

100 pkt za egzamin gimnazjalny

 • język polski  – x% razy 0,2
 • historia i wiedza o społeczeństwie – x% razy 0,2
 • matematyka – x% razy 0,2
 • przedmioty przyrodnicze – x% razy 0,2
 • język obcy nowożytny – podstawa – x% razy 0,2

100 pkt za świadectwo w tym konkursy

 • za oceny na  świadectwie – max 4 razy 18 pkt = 72 pkt

 celujący 18 pkt
 bardzo dobry  17 pkt
 dobry 14 pkt
 dostateczny  8 pkt
 dopuszczający  2 pkt
 • wyróżnienie na świadectwie – 7 pkt
 • wolontariat – 3 pkt
 • szczególne osiągnięcia 18 pkt

Konkursy i olimpiady, za które można uzyskać punkty Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  organizowane przez kuratora oświaty:

 1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 4. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 7. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 8. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 9. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 10. Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Ogólnopolskie olimpiady tematyczne

 1. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Ogólnopolskie konkursy tematyczne

 1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 2. Ogólnopolski konkurs  „Papież Słowianin”.  Konkurs wiedzy o czasach Karola Wojtyły – Jana Pawła II
 3. Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II”
 4. Ogólnopolski konkurs – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Wojewódzkie konkursy tematyczne

 1. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”
 2. IX  Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich
 3. Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
 4. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista

Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  organizowane przez kuratora oświaty:

 1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 4. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 7. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 8. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 9. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 10. Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim

 1. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książe Jan Dobry – polityk doskonały i oszczędny gospodarz.

Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 1. Zawody indywidualne – akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientacje, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie – shorttrack, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne –  biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo
 2. Zawody zespołowe  – baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,  piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.