Regulamin rekrutacji do klas pierwszych ponadpodstawowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r., dotyczącego rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2019/2020 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór do następujących klas:

Terminarz składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych:

 • od 13 maja 2019r. do 21 czerwca 2019r. – składanie wniosków przez kandydatów do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • od 25 czerwca 2019r. do 10 lipca 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 11 lipca 2019r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych
 • od 11 lipca 2019r.  do 15 lipca 2019r. do godz. 12.00 –  potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w wybranej szkole  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 16 lipca 2019r. godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja o wolnych miejscach)

W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty:

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, w tym: 

100 pkt za egzamin ósmoklasisty

 • język polski  – x% razy 0,35
 • matematyka – x% razy 0,35
 • język obcy nowożytny –  x% razy 0,30

100 pkt za świadectwo

 • za oceny na  świadectwie – max 4 razy 18 pkt = 72 pkt

 celujący 18 pkt
 bardzo dobry  17 pkt
 dobry 14 pkt
 dostateczny  8 pkt
 dopuszczający  2 pkt
 • świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt
 • aktywność społeczna – 3 pkt
 • szczególne osiągnięcia -18 pkt

Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych

 1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 4. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny

Ogólnopolskie olimpiady tematyczne

 1. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Ogólnopolskie konkursy tematyczne

 1. Ogólnopolski Konkurs Historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 2. Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II”
 3. Ogólnopolski konkurs – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Wojewódzkie konkursy tematyczne

 1. Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
 2. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej
 3. Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów

Wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim

 1. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książe Jan Dobry – polityk doskonały i oszczędny gospodarz”

Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 1. Zawody indywidualne – akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientacje, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie – shorttrack, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne –  biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo
 2. Zawody zespołowe – baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,  piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.