Zakończenie szkoły klas IV

Uroczystość wręczenia świadectw i pożegnania tegorocznych maturzystów Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZSTiO odbyła się 24 maja 2019 r. W auli B zebrali się absolwenci, rodzice, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście.

Przyszedł czas na podsumowania, podziękowania, gratulacje.

Pani dyr. Maria Staliś podsumowała cztery lata pracy uczniów kończących szkołę, podziękowała za zaangażowanie, za reprezentowanie szkoły, za wiele inicjatyw i działań podejmowanych wspólnie na rzecz innych, na rzecz klasy, szkoły i środowiska, podziękowała wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za b. duży wkład pracy w przygotowanie młodych ludzi do egzaminów zewnętrznych, do życia w dorosłym świecie. Pan Ireneusz Wiśniewski – dyr. CKPiU pogratulował ukończenia szkoły i życzył sukcesów i realizacji planów życiowych i zawodowych.

Pan Adam Domin – dyr. techniczny  Jokey Plastik wręczył  nagrody dla trzech najlepszych absolwentów klasy t. mechatronik a Pan Piotr Brodaczewski reprezentujący firmę ETP S.A. Katowice, Zakład w Bierawie listy gratulacyjne dla najlepszych absolwentów – elektryków.

Specjalnymi statuetkami uhonorowano absolwentów, którzy z najwyższymi wynikami ukończyli szkołę: Wojciech Rafa – Najlepszy Absolwent ZSTiO 2019 (średnia ocen 5,76), Kamil Wierciszewski – Najlepszy Absolwent Elektryk (średnia ocen 4,93) i Oskar Barcz – Najlepszy Absolwent Informatyk (średnia 5,24). Ponadto uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem otrzymali Listy Gratulacyjne od Pani Starosty Małgorzaty Tudaj.

Wręczono świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody dla uczniów za b. dobre wyniki w nauce, w sporcie, za  pracę w samorządzie uczniowskim, w radiowęźle, za  zaangażowanie przy oddawaniu krwi. Łukasz Szocik został uznany Najlepszym Sportowcem – Absolwentem 2019. B. miłym akcentem było wręczenie nagród  w kategorii „Najsympatyczniejszy absolwent”. Maskotki trafiły do Karola Szydłowskiego, Bartka Hadasa i Stanisława Kostki.

Dyrekcja szkoły podziękowała rodzicom naszych absolwentów za zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły. W imieniu absolwentów głos zabrał Aleksander Wojtaszek i podziękował wszystkim wychowawcom, nauczycielom, pracownikom szkoły za cztery lata pobytu w szkole.

Uroczystość pod kierunkiem p. mgr Marioli Kadyło i p. mgr Ireneusza Podedwornego przygotowali uczniowie kl. II INF, II Mch.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *