WSPIERAMY NAJLEPSZYCH III

OD 17 CZERWCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;
  • w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne    1910,00 zł netto).

Więcej na stronie https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/ 

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *