Pożegnanie tegorocznych absolwentów ZSZ

Kolejny rocznik absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 opuścił mury naszej szkoły. Uczniowie klasy III w zawodzie operator obrabiarek skrawających i elektromechanik pojazdów samochodowych, w obecności dyrekcji, nauczycieli, pracowników Hufca Pracy i rodziców, odebrali świadectwa ukończenia ZSZ, nagrody i dyplomy.

Pani dyr. Maria Staliś podsumowała okres nauki w szkole, pogratulowała  wyników, podziękowała za zaangażowanie uczniów w różne przedsięwzięcia szkolne i życzyła powodzenia na egzaminach zawodowych i przyszłej pracy zawodowej.

Krzysztof Kowalski i Michał Mikuliszyn otrzymali świadectwa z wyróżnieniem a rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Pani Grażyna Bogucka- Zbroniec- wychowawca klasy wręczyła podziękowania rodzicom, którzy angażowali się w pracę na rzecz klasy i szkoły.

Maskotka  dla najsympatyczniejszego ucznia trafiło do rąk Krzysztofa Kowalskiego. Pan mgr Witosław Iwanejko wręczył dyplomy dla najlepszych sportowców – absolwentów ZSZ.  Podziękowania i drobne upominki za piękną postawę – za honorowe oddawanie krwi wręczyły p. Izabela Hermanowicz i p. Krystyna Świder.

Pani Joanna Kaliszewska opiekująca się młodzieżą tej klasy z ramienia  Hufca Pracy K-Koźle podsumowała udział uczniów w projektach, kursach, stażach. Najaktywniejszym absolwentom wręczyła nagrody.

Przedstawiciel Rodziców  podziękował wychowawczyni, nauczycielom i dyrekcji za  wkład pracy włożony w przygotowanie młodych ludzi do egzaminów, do życia  w dorosłym świecie, za wytyczanie celów i sprawowanie opieki podczas zajęć.

Na zakończenie p. wicedyrektor Joanna Birecka przypomniała absolwentom o zbliżającym się egzaminie zawodowym praktycznym.  

Uroczystość przygotowała klasa II op pod kierunkiem p. Jarosława Ramsa.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *