Jesteśmy w CMI!!!

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (w skrócie CMI) to ogólnopolski projekt grantowy pozwalający nauczycielom na podnoszenie swoich kompetencji i rozwijanie informatycznych talentów uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje go wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, stowarzyszeniami: I love math i Cyfrowy Dialog oraz Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

W projekcie CMI najważniejszymi beneficjentami są uczniowie, którzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Będą oni nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

W szkole programem została objęta grupa uczniów klasy 2INF (12 osób). Na cotygodniowych, dwugodzinnych zajęciach świetnie się bawią poznając techniki programowania Arduino wraz z podstawami elektroniki i mechaniki.

Projekt swym zasięgiem obejmuje również lata kolejne, kto nie miał okazji skorzystać z niego w tym roku będzie mógł to uczynić w następnym roku szkolnym.

Co udało się zbudować przedstawimy niebawem.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *