Karol Wilk i Paweł Dumański tegorocznymi laureatami Nagrody im. Mariana Górnego

Karol Wilk z kl. III t. mechatronik i Paweł Dumański z kl. IV t. mechatronik  zostali tegorocznymi laureatami  Nagrody im. Mariana Górnego. 11 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali odebrali wyróżnienia z rąk Pana Sławomira Lipkowskiego- Prezesa Zarządu i Pana Artura Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu Grupa Azoty ZAK S.A.

Podczas uroczystości Pan Adam Gurgul – członek Kapituły Nagrody i członek Zarządu Oddziału SITPchem w K-Koźlu przedstawił postać śp. Mariana Górnego i idee przyznawania nagrody jego imieniem. W imieniu Kapituły podziękował Grupie Azoty ZAK S.A. za finansowanie tej nagrody.

Pani Barbara Górna-Wilk, córka Mariana Górnego i członek Kapituły zaprezentowała osiągnięcia  Karola i Pawła. A  Pani dyr. Maria Staliś zaprezentowała uczestnikom  Gali  laureatów  Nagrody z lat 2010-2018.

Pan Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wręczając, nagrodzonym uczniom, listy gratulacyjne i upominki podkreślił, że władze powiatu  bardzo doceniają osiągnięcia młodych ludzi, ich zaangażowanie i rozwijanie swoich pasji.

W uroczystości udział wzięli również p. Izabela Turza- wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału SITPchem w K- Koźlu, p. Maria Kasprzak- sekretarz Zarządu Oddziału SITPchem w K- Koźlu, p. Iwona Drozdowicz- Tomaszek- Kierownik Biura Komunikacji Grupa Azoty ZAK S.A., nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Nagroda im. Mariana Górnego była przyznana już po raz dziewiąty. Uhonorowanymi  są uczniowie ZSTiO, którzy wyróżniają się w zakresie nauk technicznych, osiągają b. wysokie wyniki w nauce, odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach technicznych.

W latach 2010- 2013 nagroda była finansowana ze środków śp. Mariana Górnego a od roku 2014 fundatorem nagrody jest Grupa Azoty ZAK S.A.

Gorące podziękowania dla szkolnej orkiestry Azoty Band za oprawę muzyczną uroczystej Gali, dla Marcina i Kuby z kl. II Mch/EO  za obsługę nagłośnienia, dla p. Joanny Roguckiej za przygotowanie auli B, p. mgr Irenie Lewandowskiej za obsługę fotograficzną oraz  p. mgr inż. Elizie Baron za koordynowanie przygotowań i przebieg uroczystości.

Pawłowi i Karolowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Maria Staliś, Dyr. ZSTiO

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *