Najlepsi technicy – ogólnopolski sukces absolwentów ZSTiO

9 stycznia 2020 r. w ZSTiO miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie Technik Absolwent 2019 roku, którego organizatorem jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Warszawie i oddziały wojewódzkie.

W XIII edycji tego konkursu, w specjalności technik mechatronik,  1 miejsce w Polsce zdobył Wojciech Rafa  a 3 miejsce przypadło Robertowi Jesionowskiemu, absolwentom ZSTiO.

W uroczystości wzięli udział: p. Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu K- Kozielskiego, p. Bogusław Przychocki – Prezes i p. Bogusław Januszko- Wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Opolu, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, p. Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, p. Beata Kresan – doradca zawodowy z ZSM w Opolu oraz młodzież, nauczyciele i dyrekcja ZSTiO.

P. Maria Staliś – dyr. ZSTiO przedstawiła założenia i kryteria konkursu oraz zaprezentowała wyniki, osiągnięcia Wojciecha Rafy i Roberta Jesionowskiego w olimpiadach i konkursach oraz ich udział w dodatkowych kursach, szkoleniach. Podziękowała nauczycielom – opiekunom uczniów, za ich b. duży wkład pracy w przygotowanie laureatów do olimpiad i konkursów.

Cele konkursu:

  • promowanie najlepszych uczniów i absolwentów szkół branży mechanicznej, samochodowej, lotniczej, mechatronicznej i pokrewnych jak np. elektronicznej, energetycznej, ochrony środowiska,
  • promowanie szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.
  • uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Pan B. Przychocki wręczając Wojciechowi Rafa nagrodę za zdobycie 1 miejsca podkreślił, że jest to b. duże osiągnięcie, ponieważ  rywalizował z ponad 120 absolwentami z całej Polski. Sukces tym większy bo 3. miejsce zajął również absolwent ZSTiO w Azotach – Robert Jesionowski. Pod nieobecność Roberta, nagrodę odebrała p. dyr. M.Staliś.

Pan Wicestarosta Józef Gisman, w imieniu Pani Starosty i całego Zarządu Powiatu pogratulował znalezienia się wśród laureatów tego prestiżowego konkursu. Podkreślił, że na uzyskanie tego wyjątkowego osiągnięcia  składają się nie tylko zdolności, ale także ambicja, pasja i ciężka praca.

Wojciech Rafa, zwracając się do swoich młodszych kolegów położył nacisk na to by chcieli rozwijać w szkole swoje pasje i zainteresowania, by startowali w olimpiadach i konkursach zwł. zawodowych bo będąc laureatami i finalistami mogą być (tak jak on) zwolnieni z egzaminów zawodowych, by solidnie uczyli się matematyki bo to pozwoli im dostać się na wymarzoną uczelnię.


Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *