ZSTiO z brązową tarczą jakości i w gronie szkół olimpijskich

Brązowa tarcza jakości  dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w K-Koźlu w tegorocznym rankingu Perspektyw   „Ranking Techników 2020”. Na Opolszczyźnie zajęliśmy 14 miejsce.

Zgodnie z postanowieniem kapituły, na ocenę końcową wpłynęły: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 %), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Źródłem danych były: protokoły olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W ogólnym zestawieniu znalazły się tylko te szkoły, które uzyskały najlepszy wynik. W tegorocznym rankingu wzięło udział 1728 techników z całego kraju.

ZSTiO znalazło się w gronie sześciu szkół z Opolszczyzny w rankingu szkół olimpijskich (na 200 sklasyfikowanych). W rankingu zostały uwzględnione wyniki 55. ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole. Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom !

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *