KOMUNIKAT dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

1) ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne związane  z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   zajęcia  dydaktyczno- wychowawcze są  zawieszone od 12 marca do 25 marca br.  

2) proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

3) proszę  zwracać uwagę dzieciom by w tym czasie unikały skupisk ludzi ( centa handlowe, spotkania towarzyskie, poruszanie się komunikacją publiczną);

4) proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

5) zajęcia realizowane przez naszych uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu  w Centrum Kształcenia Zawodowego  również są zawieszone;

6) uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.  Zgodnie z ustaleniami z firmami- Ceratizit,Magna i Berger–uczniowie –młodociani pracownicy są proszeni  o pozostanie w domu (tj. w dn. 12- 25 marca 2020);

7) nauczyciele będą się  kontaktować z uczniami poprzez e- dziennik, pocztę mailową, inne komunikatory by przekazywać Wam informacje dotyczące np. lektur, prac pisemnych, materiałów do powtórek przed egzaminami maturalnym i zawodowym, nadrabiania wcześniejszych zaległości.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *