Podwójny sukces Jana Burego ucznia klasy czwartej

Jan Bury jest uczniem klasy czwartej mechatronicznej. W roku szkolnym 2019/2020  uczestniczył w wielu konkursach ogólnopolskich. Brał również udział w dwóch Olimpiadach na etapach szkolnym i okręgowym: Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” i w oby dwóch tych olimpiadach zakwalifikował się do etapu centralnego uzyskując bardzo wysokie wyniki.

Olimpiady Wiedzy Technicznej i  Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” są bardzo trudne. Jan musiał się tutaj wykazać  dużą wiedzą z zakresu elektroniki, matematyki jak i logistyki(zadanie optymalizacyjne na etapie okręgowym)  zakres obu  olimpiad zdecydowanie wykracza poza zakres wiedzy na poziomie szkoły średniej. W Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie elektronicznej zajął 10 miejsce  w kraju.

Jan Bury uzyskał tytuł finalisty obu tych olimpiad. Janowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *