Rekrutacja 2020/21- terminy, zasady

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów klas pierwszych ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu.

OFERTA dla absolwenta szkoły podstawowej:

 

Technikum Nr 4 (5-letnie):


Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 (3-letnia):

Bursa szkolna

Uczniowie, którzy będą pobierać naukę w szkole położonej poza miejscem ich stałego zamieszkania, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w Bursie Szkolnej:

  • ul. Piastowska 19
  • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • tel.: 77/ 482-32-11
  • tel.: 695 229 015
  • e-mail: bursaszkolna@poczta.fm

Regulamin rekrutacji i informacja o przedmiotach punktowanych

Regulamin  rekrutacji  do  klas  pierwszych ponadpodstawowych Zespołu  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny  2020/2021

Rekrutacja – przedmioty punktowane

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

Załącznik nr 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.