ZSTiO – nauczanie zdalne

Na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 1870)  w okresie 24.10.2020 – 8.11.2020  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  w K- Koźlu przechodzi w całości na zdalne nauczanie, co oznacza, że wszystkie lekcje będą prowadzone zdalnie – https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

W związku z powyższym:

  1. Zajęcia praktyczne w CKZ – zdalnie.
  2. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  3. Planowane zajęcia w pracowniach  w szkole – zdalnie.

Maria Staliś
Dyr. ZSTiO w K-Koźlu

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *