Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i program stypendialny dla uczniów – przyszłych kolejarzy

W związku z  rozpoczęciem kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego, 27.10.2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisało z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-Koźlu umowę o współpracy.  Z ramienia Spółki umowę podpisali p. Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i p. Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ze strony szkoły umowę podpisała  p. Maria Staliś – dyr. ZSTiO. Umowa, oprócz umożliwienia uczniom odbywania praktyk zawodowych i wspierania szkoły w zakresie praktycznym i dydaktycznym, przewiduje objęciem programem stypendialnym najlepszych uczniów tego kierunku. O stypendium może ubiegać się uczeń, który ukończył pierwszy rok nauki na kierunku technik transportu kolejowego. Brane są pod uwagę średnia ocen, średnia z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania.  Przewidziano również bonusy  finansowe na koniec roku szkolnego za b. wysokie wyniki w nauce. Program stypendialny ma na celu zapewnienie Spółce wykwalifikowanej kadry na stanowiska działalności podstawowej.

Maria Staliś
dyr. ZSTiO

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *