Kierunkowskaz Kariery

Zachęcamy do zapoznania się z platformą internetową o nazwie „Kierunkowskaz Kariery”, której autorem i inicjatorem jest Pan Przemek Stadnik. Na platformie zamieszczone są rozmowy w formie wideo z absolwentami różnych kierunków studiów.
W trakcie rozmów poruszane są tematy dotyczące rekrutacji, studiowania danego kierunku oraz możliwości pracy po jego ukończeniu.


Uzupełnieniem przeprowadzonych rozmów jest szczegółowe omówienie danego kierunku. Każdy kierunek studiów jest omówiony pod względem:
* przedmiotów, które przyszły student napotka w toku studiów;
* popularności danego kierunku studiów;
* rankingu uczelni oferujących dany kierunek studiów;
* zarobków absolwentów kończących dany kierunek studiów;
* sytuacji na rynku pracy (poziom bezrobocia w danym zawodzie oraz zapotrzebowania na dany zawód z rozbiciem na województwa oraz powiaty).
Dane czerpane są z rzetelnych źródeł, takich jak:
* Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów
Szkół Wyższych;
* Baza Barometr Zawodów;
* Portalu studia.gov.pl;
* i innych źródeł o sprawdzonej reputacji.
Więcej informacji znajduje sie w poniżej zamieszczonym linku.
https://kierunkowskazkariery.pl/czym-jest-kierunkowskaz-kariery/

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *