MATURA 2021 – dla absolwentów

Absolwent, który nie zdał ustnego egzaminu maturalnego
w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości
w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów
możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja
2021 r.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *