Sukces naszych absolwentów w konkursie „Technik Absolwent 2020”

Jan Bury i Paweł Dumański absolwenci Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZSTiO zajęli III miejsce w Polsce w specjalności „Technik Mechatronik” w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów szkół zawodowych” Technik Absolwent 2020″.

Kandydatury absolwentów zgłosiła dyrekcja szkoły i Zarząd Okręgowy SIMP w Opolu. Główna Komisja Konkursowa w II etapie finałowym oceniła całokształt osiągnięć absolwentów biorąc pod uwagę wyniki z egzaminów zawodowych, z egzaminu maturalnego, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskanie dodatkowych uprawnień, kwalifikacji zawodowych.

Paweł Dumański – finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Konkursu ” Elektronika – by żyło się łatwiej”. Studiuje na Politechnice Śląskiej.

Jan Bury jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Olimpiady Technicznej i Olimpiady Wiedzy Elektryczno- Elektronicznej. Jest laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”.  Pracuje i studiuje na Politechnice Śląskiej.

 

 

Celem konkursu jest promowanie młodego pokolenia w środowisku technicznym, uczelnianym oraz w społeczeństwie.
Gratulujemy Janowi i Pawłowi i życzymy dalszych sukcesów !

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *