Technik mechatronik

Mechatronika łączy w sobie pięć nowoczesnych dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

Symbol cyfrowy zawodu: 311410

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Jest to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków nauki i techniki.

Mechatronicy są jednymi z najbardziej poszukiwanych i najwyżej opłacanych fachowców na rynku pracy.

Nasi specjaliści przygotują Cię do:

 • programowania sterowników PLC,
 • projektowania układów sterowania,
 • projektowania i budowy urządzeń elektro-pneumatycznych i hydraulicznych,
 • programowania i budowy robotów,
 • analizy działania automatyki samochodowej,
 • programowania maszyn CNC,
 • instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych,
 • korzystania z literatury technicznej,
 • czytania, analizy i opracowywania dokumentacji technicznej.

Jako TECHNIK MECHATRONIK będziesz mógł kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę jako:

 • serwisant linii technologicznych,
 • operator maszyn CNC,
 • operator robotów przemysłowych,
 • serwisant systemów mechatroniki samochodowej.

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze przemysłowe i profesjonalne oprogramowanie, w tym m.in.: FluidSim, Solid Edge do projektowania elementów urządzeń mechatronicznych, In Touch do wizualizacji i symulacji procesów technologicznych.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w firmie Jokey Poland Sp. z o.o. oraz w najlepszych okolicznych firmach wykorzystujących najnowsze linie technologiczne.

Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, m.in. operatora maszyn CNC, operatora wózków widłowych, uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV i innych.

Głównym partnerem kierunku jest:

Post Author: jarguc