Technik elektryk

Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem, w którym będzie się chciał rozwijać.

Symbol cyfrowy zawodu: 311303

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Nasi specjaliści przygotują Cię do:

 • projektowania, montowania, uruchomiania i badania układów i urządzeń elektrycznych,
 • obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej,
 • obsługi i konserwacji urządzeń, maszyn elektrycznych,
 • wykrywania usterek, naprawy urządzeń i układów elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • projektowania obwodów elektrycznych,
 • korzystania z literatury technicznej,
 • instalowania systemów alarmowych.

Jako technik elektryk będziesz mógł kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę w:

 • zakładach branży energetycznej oraz w zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • specjalistycznych placówkach badawczo-rozwojowych, usługowych i handlowych.

Będziesz mógł pracować na stanowiskach:

 • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych,
 • mistrz, technik do spraw pomiarowych,
 • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • kierownik zmiany przy montażu instalacji elektrycznych, produkcji podzespołów i układów energoelektronicznych,
 • kierownik zmiany przy konserwacji i obsłudze urządzeń, maszyn elektrycznych oraz przekształtnikowych.

Szkoła zapewnia praktykę zawodową w firmie ETP S.A. oraz wielu lokalnych firmach.

W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV.

Głównymi partnerami kierunku są: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu oraz ETP S.A. zakład w Bierawie.

Post Author: jarguc