Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowoczesnym zawodem zajmującym się odnawialnymi źródłami energii. Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki oraz obecną koniecznością stosowania wynikającą z systematycznego wzrostu cen paliw i niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nasi specjaliści przygotują Cię do:

 • montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych,
 • wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • montażu i pracy z urządzeniami do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontroli pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetycznych.

W szczególności poznasz:

 • problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwanie, projektowanie i wykorzystanie w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej, a także wykorzystanie biomasy;
 • technologie odnawialnych źródeł energii, podstawy prawne ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie;
 • analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe;
 • numeryczne systemy sterowania;
 • wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Zapewniamy zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego, natomiast praktyki zawodowe w firmach specjalizujących się zagadnieniami energetyki odnawialnej, m.in. GALMET w Głubczycach.

Jako TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ możesz kontynuować naukę na studiach lub od razu podjąć pracę.

Kierunek wspiera firma:
Energia Franz – Wytwarzanie energii elektrycznej.

Główny partner kierunku: Galmet Głubczyce.

Post Author: lukguz