Technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego to niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do realizacji zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania kolei.

Symbol cyfrowy zawodu:             311928

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
 • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
 1. Zadania zawodowe:
  • organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
  • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,
  • nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,
  • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym,
  • przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
  • zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów.
 1. Technik transportu kolejowego może znaleźć zatrudnienie jako:
  • dyżurny ruchu,
  • nastawniczy,
  • dróżnik przejazdowy,
  • kierownik pociągu,
  • rewident,
  • manewrowy,
  • ustawiacz,
  • pracownik kasowy,
  • ajent biletowy (samozatrudnienie),
  • dyspozytor ruchu kolejowego (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
  • kontroler kolejowy,
  • maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
  • maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
  • pozostali maszyniści kolejowi i metra (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji),
  • prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych.
 1. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne wymagane w tym zawodzie:
  • bardzo dobry stan zdrowia – kategoria I,
  • odporność psychiczna i fizyczna,
  • zrównoważenie emocjonalne,
  • zdolność koncentracji i cierpliwość,
  • rozwaga i opanowanie,
  • odpowiedzialność i obowiązkowość.

 

 1. Przeciwwskazania zdrowotne:
  • wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną,
  • wady wzroku,
  • wady słuchu,
  • wady postawy,
  • zaburzenia o charakterze psychicznym.

Kandydaci do technikum są zobowiązani przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie.

 1. Po ukończeniu szkoły absolwent:
  • rozpoznaje elementy sieci kolejowej,
  • rozróżnia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje,
  • przestrzega zasad eksploatacji kolei,
  • rozróżnia tabor kolejowy i określa jego przeznaczenie,
  • charakteryzuje wyposażenie wagonów pasażerskich i towarowych,
  • posługuje się systemem znakowania taboru kolejowego,
  • wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej,
  • odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego,
  • klasyfikuje kolejowe usługi transportowe,
  • rozróżnia rodzaje dokumentów przewozowych,
  • rozpoznaje urządzenia sygnalizacji kolejowej,
  • posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie,
  • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Przedmioty są realizowane w postaci kształcenia teoretycznego oraz praktycznego.

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach będą mogli sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu.

Istotne wymagania: dla tego zawodu ważne są umiejętności z przedmiotów: fizyka, technika, matematyka.

Wykaz teoretycznych przedmiotów zawodowych:

Kwalifikacja TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy na kolei
 2. Infrastruktura kolejowa
 3. Podstawy ruchu kolejowego
 4. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 5. Interoperacyjność na kolei
 6. Kolejowe pojazdy szynowe
 7. Język obcy zawodowy.

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Podstawy rysunku technicznego
 2. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
 3. Odprawa pociągów na stacji
 4. Technika ruchu kolejowego.

Kwalifikacja TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

 1. Eksploatacja handlowa kolei
 2. Organizacja przewozów kolejowych
 3. Tabor szynowy
 4. Język obcy zawodowy

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

 1. Działalność usługowa kolei
 2. Technologia i organizacja pracy stacji
 3. Przygotowanie praktyczne do zawodu maszynisty.

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *