Elektryk – Szkoła Branżowa

Elektryk – to ceniony, nowoczesny i poszukiwany zawód. Wybierając go będziesz potrafił wykonać montaż, przeprowadzić obsługę oraz konserwację sieci wraz z wszystkimi użytymi urządzeniami.

Symbol cyfrowy zawodu: 741103

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Po ukończeniu nauki zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia pozwalające m.in.:

  • zaprojektować i wykonać proste układy elektryczne,
  • wykonywać instalacje elektryczne,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne,
  • wykonywać przeglądy oraz naprawy urządzeń zasilanych prądem,
  • wykonywać połączenia elementów mechanicznych oraz elektrycznych,
  • zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
  • zorganizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i eksploatacji.

W szczególności będziesz miał możliwość uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych SEP kategorii „E” umożliwiających podjęcie pracy we wszelkich firmach zajmujących się elektrycznością.

Będziesz mógł pracować na stanowiskach:

  • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego,
  • przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Zapewniamy zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu.

Post Author: lukguz