Damian Gnielinski laureatem 10. edycji Nagrody im. Mariana Górnego

Damian Gnielinski uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  został  laureatem 10. edycji Nagrody im. Mariana Górnego. 14 grudnia 2021 r. podczas uroczystej Gali odebrał wyróżnienie z rąk Pana  Pawła Stańczyka – Prezesa Zarządu Grupa Azoty ZAK S.A.

Podczas uroczystości Pan dr Kazimierz Terelak –  Prezes Zarządu Oddziału SITPchem w K- Koźlu przedstawił postać śp. Mariana Górnego i idee przyznawania nagrody jego imieniem. Pani Barbara Górna- Wilk, córka Mariana Górnego i członek Kapituły zaprezentowała osiągnięcia Damiana, który jest zwycięzcą m.in. ogólnopolskich konkursów wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, finalistą etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Pani dyr. Maria Staliś zaprezentowała uczestnikom  Gali  laureatów  Nagrody  z poprzednich dziewięciu edycji. W imieniu  całej społeczności szkolnej  podziękowała Grupie Azoty ZAK S.A., które od 2014 roku  są fundatorem nagrody ( w latach 2010- 2013 nagroda była finansowana ze środków rodziny śp. Mariana Górnego).

Pan Prezes Paweł Stańczyk podziękował wszystkim nauczycielom za wspieranie młodzieży w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań a  zwracając się do zgromadzonej  młodzieży zachęcał ich do kreatywności, do inwestowania w swoją wiedzę, do zdobywania doświadczenia na praktykach zawodowych, np. w Grupie Azoty ZAK S.A. i wiązania swojej przyszłości z firmą.

Pani Aurelia Stępień- kierownik Wydziału Oświaty, w imieniu Zarządu  Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, pogratulowała Damianowi. Podkreśliła znaczenie i wagę współpracy szkół  ponadpodstawowych powiatu k-kozielskiego z zakładami pracy, które na wielu płaszczyznach wspierają  uczniów, inwestując w ich rozwój.

Nagroda im. Mariana Górnego  jest przyznawana od 2010r. uczniom ZSTiO, którzy wyróżniają się w zakresie nauk technicznych, osiągają b. wysokie wyniki w nauce, odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach technicznych. Dotychczas nagrodzono 18 uzdolnionych uczniów szkoły w Azotach.

 W uroczystości udział wzięli również p. Maria Kasprzak- sekretarz Zarządu Oddziału SITPchem w K- Koźlu, nauczyciele i uczniowie ZSTiO.

Gorące podziękowania dla członków szkolnego radiowęzła za obsługę nagłośnienia, dla p. Eweliny Olszowskiej, Małgorzaty Nawrat- Golly i Joanny Roguckiej za przygotowanie holu i auli B, p. Katarzynie Sługockiej za obsługę fotograficzną.

 Damianowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów J

Maria Staliś

Dyr. ZSTiO

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *