„Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia”. Pożegnanie absolwentów klas maturalnych w ZSTiO

W piątek, 29 kwietnia 2022 r. miała miejsce uroczystość zakończenia nauki i pożegnanie uczniów klas czwartych Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-Koźlu.

W uroczystości wzięli udział p. Paweł Masełko – Starosta Powiatu K- Kozielskiego, p. Ireneusz Wiśniewski – dyr. Centrum Kształcenia Zawodowego, przewodniczący Rady Miasta K-Koźle, p. Jacek Matus – dyr. Jokey Poland, dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice i tegoroczni absolwenci.

  1. dyr. Maria Staliś podsumowała cztery lata działań uczniów klasy IV t. informatyk i IV t. mechatronik/ t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podziękowała m.in. za aktywność na rzecz klasy, szkoły, zaangażowanie przy organizacji wielu wydarzeń szkolnych, reprezentowanie ZSTiO.

Pan Starosta Paweł Masełko pogratulował absolwentom ukończenia szkoły, podziękował wychowawcom, nauczycielom i rodzicom. Pan dyr. Ireneusz Wiśniewski życzył sukcesu na maturze, podkreślił znaczenie wykształcenia technicznego w kontekście zapotrzebowania na techników na rynku pracy. Pani Anna Penkala z Rady Rodziców podziękowała dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom, życzyła absolwentom sukcesu na egzaminie maturalnym, właściwych wyborów i pielęgnowania szkolnych przyjaźni.

Podczas uroczystości  wręczono absolwentom nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania. Świadectwo ukończenia technikum z wyróżnieniem otrzymali: Dawida Bajdiuk, Nikolas Kula,Damian Gnielinski, Paweł Wojtala, Dominik Burgfeld, Adam Matusiak, Dawid Wenszka, Marcin Brzoza i Szymon Płoskonka. Z rąk p. Starosty odebrali listy gratulacyjne.

Statuetka Najlepszy  Absolwent ZSTiO  powędrowała do Damiana Gnielinskiego z klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i do Dawida Bajdiuka z klasy t. informatyk.

Rodzice otrzymali listy gratulacyjne i podziękowania za zaangażowanie w pracy w radzie rodziców.

Mechatronicy: Adam Matusiak, Dawid Wenszka i Szymon Płoskonka otrzymali nagrody z rąk p. Jacka Matusa – dyrektora Jokey Poland, firmy, która jest patronem dla tego kierunku.

Tytuł najsympatyczniejszego absolwenta Technikum Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymali Dawid Bajdiuk z klasy IV informatycznej i Mateusz Czechowicz z klasy IV mechatronicznej. Najlepszym sportowcem zostali Filip Prajs i Adam Konieczny z klasy IV mechatronicznej.

  1. Izabela Hermanowicz i p. Krystyna Świder wręczyły dyplomy wyróżniającym się honorowym krwiodawcom. Nauczyciele WF wręczyli dyplomy wyróżniającym się w sporcie absolwentom. Pani Ewelina Olszowska, opiekunka szkolnego zespołu Azoty Bend podziękowała Szymonowi Płoskonce z klasy IV mechatronicznej i Dawidowi Bajdiukowi z klasy IV informatycznej za współtworzenie zespołu i oprawę muzyczną ważnych imprez szkolnych. Pan Ireneusz Podedworny, opiekun szkolnego radiowęzła podziękował Marcinowi Brzozie, Jakubowi Lisowi i Davidowi Kroh za profesjonalne nagłaśnianie różnych imprez szkolnych.

Damian Gnielinski w imieniu absolwentów podziękował wychowawcom, nauczycielom za trud włożony w  wychowanie, przekazanie wiedzy i przygotowanie do życia w dorosłym życiu. Był czas na kwiaty i podziękowania.

Uroczystość zakończył akcent muzyczny w wykonaniu  Kuby i Przemka z kl. III INp.

Uroczystość pożegnania absolwentów przygotowali uczniowie z kl. III ME i III INF pod kierunkiem p. Katarzyny Sługockiej i p. Grażyny Boguckiej- Zbroniec.

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *