XI Seminarium „Kolej na KOLEJ” 2022. Pasjonaci kolei spotkali się w ZSTiO w Azotach

2 czerwca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-Koźlu zorganizowano 11. Seminarium, które w tym roku poświęcone było branży kolejowej.

W Seminarium wzięli udział władze powiatu k-kozielskiego, przedstawiciele najważniejszych spółek kolejowych działających w Polsce i w regionie – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..-, Polregio S.A., DB Cargo S.A., DB Cargo Spedkol Sp. zo.o., Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei – z Urzędu Transportu Kolejowego i z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Warszawy. Gościliśmy również przedstawicieli Politechniki Śląskiej,  Powiatowego Urzędu Pracy w K-Koźlu , Klubu Młodego Technika, specjalistów z firm kolejowych oraz  dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych z K-Koźla i powiatu k-kozielskiego.

 Dyrektor ZSTiO – p. Maria Staliś powitała gości i przybliżyła cele seminarium-   popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat firm działających w obszarze transportu kolejowego- pasażerskiego i towarowego, na temat bezpieczeństwa na kolei, rozbudzanie zainteresowań koleją, promowanie szkolnictwa technicznego w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, poszerzanie współpracy między szkołami a uczelniami wyższymi i zakładami pracy.

Pan Józef Gisman- Wicestarosta Powiatu K-Kozielskiego podkreślił, że dzięki zaangażowaniu władz powiatu, szkoły i dyrekcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Polregio reaktywowano, po 22 latach, na terenie K-Koźla, kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego.

Uczestnicy seminarium poznali  b. ciekawą historię rozwoju kolei w K-Koźlu -prezentacja p. Elwiry Bamburowicz, nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSTiO.

Formę wywiadu miała prezentacja działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako głównego zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pytania Jana Chodorowskiego – ucznia kl. 2 technik transportu kolejowego w ZSTiO    odpowiadali: p. Wojciech Kwiatkowski – Dyrektor PKP PLK.S.A. Zakład w Tarnowskich Górach, p. Grzegorz Głowacki – Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Raciborzu.

Pan Sylwester Brząkała – dyrektor PolRegio S.A., Zakład w Opolu w swojej prezentacji „Kolej na współpracę” przedstawił działalność największego przewoźnika pasażerskiego w woj. opolskim.

Działalność DB Cargo S.A. -przewoźnika towarowego omówili p. Tomasz Iwański- Prezes Zarządu i Pan Świniarski- członek Zarządu  DB Cargo Spedkol Sp. z o.o. w Sławięcicach.

Pan Andrzej Rossa- Kierownik Działu Eksploatacji i p. Sebastian Ogerman -Koordynator ds. BHP, Bezpieczeństwa Kolejowego I Systemów Zarządzania zaprezentowali ofertę firmy Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. K-Koźle, która działa w obszarze przewozów towarowych.

Pan Krzysztof Plewa -Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach opowiedział o  wysokich standardach wykonywania usług na rynku transportu kolejowego w zakresie bezpieczeństwa, regulacji rynku kolejowego oraz praw pasażerów.

O znaczeniu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, o skutkach lekceważenia przepisów oraz o zadaniach i roli Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, działającej w ramach Ministerstwa Infrastruktury, opowiedzieli pan Tadeusz Ryś – przewodniczący Komisji i pan Karol Trzoński – Zastępca Przewodniczącego PKBWK w Warszawie.

Przyszli technicy transportu kolejowego ( z ZSTiO), logistycy ( z ZS 1) i spedytorzy (z ZS 3) zapoznali się z ofertę dalszego kształcenia, którą  przedstawili p. dr hab. inż. Janusz Ćwiek, Kierownika Katedry Transportu Kolejowego  Politechniki Śląskiej oraz p. dr hab. inż. Jarosław Konieczny.

Podczas seminarium wszystkie uczestniczące w nim firmy przygotowały stoiska ze swoją ofertą a uczniowie mieli doskonałą okazję do zapoznania się z możliwościami rozwoju i zatrudnienia w firmach branży kolejowej. Piotr- uczeń kl.1 technik transportu kolejowego, wielki pasjonat  kolei zaprezentował swoją makietę kolejki a pan Adam Bugiel z Klubu Młodego Technika pokazał b. ciekawą makietę kolejki  złożonej, z wydrukowanych na drukarce 3D, torów, wagonów, parowozów.

 11. Seminarium „Kolej na KOLEJ” było też okazją by  zaproszonych uczniów ze szkół podstawowych  zachęcić do  wyboru kierunku technik transportu kolejowego i innych kierunków technicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w innych szkołach zawodowych w powiecie k-kozielskim.

Na zakończenie p. dyr. Maria Staliś podziękowała wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom oraz wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację 11. Seminarium Kolej na KOLEJ. Koordynatorem seminarium była p. mgr inż. Elwira Bamburowicz.

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *