Rekrutacja 2024/2025- terminy, zasady

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 16 maja 2024r. do 19 czerwca 2024r. – składanie wniosków przez kandydatów do szkoły (wnioski muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego)
 • od 16 maja 2024r. do 12 lipca 2024r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie
 • od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. –  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • do 10 lipca 2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 12 lipca 2024r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych
 • od 12 lipca 2024r.  do 17 lipca 2024r. do godz. 15.00 –  potwierdzanie  woli podjęcia nauki w wybranej szkole  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 19 lipca 2024r. do godz. 1400 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (informacja o wolnych miejscach)

OFERTA dla absolwenta szkoły podstawowej:

 

Technikum Nr 4 (5-letnie):


Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 (3-letnia):

Bursa szkolna

Uczniowie, którzy będą pobierać naukę w szkole położonej poza miejscem ich stałego zamieszkania, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w Bursie Szkolnej:

 • ul. Piastowska 19
 • 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • tel.: 77/ 482-32-11
 • tel.: 695 229 015
 • e-mail: bursaszkolna@poczta.fm

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *