XII Seminarium w ZSTiO w Azotach. „Przemysł 4.0” czyli czwarta rewolucja przemysłowa

Ważne wydarzenie dla całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez, miało miejsce 28 marca 2023 r.

Było one skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu k- kozielskiego, by przybliżyć młodym ludziom tematykę transformacji cyfrowej, która jest jednym z głównych trendów charakteryzujących przemiany zachodzące we współczesnych przedsiębiorstwach.

Przedstawiciele firm, z którymi nasza szkoła współpracuje  pokazali nam jak  wprowadzają  i w efektywny sposób wykorzystują nowoczesne rozwiązania oparte na technologiach cyfrowych.  Mogliśmy przekonać się, że jest to proces kompleksowy i zintegrowany, który wprowadza zmiany w każdej dziedzinie funkcjonowania firmy, zaczynając od sposobu pracy pracowników, przez funkcjonowanie procesów, po analizowanie i wykorzystywanie zebranych danych.

Pani dyr. Maria Staliś przywitała wszystkich uczestników seminarium. Wśród zaproszonych gości była p. Aurelia Stępień  Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, która w imieniu p. Pawła Masełko Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego życzyła zebranym owocnych obrad, p. Piotr Łaba  Z-ca Dyrektora Wydziały Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu, p. Tomasz Starowicz   z  Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, p. Kazimierz Terelak Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie – Koźlu, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Oświatowych Powiatu K-Kozielskiego, nauczyciele i młodzież z ZSTiO, ZSŻŚ, ZS3.

Seminarium rozpoczęła p.Elwira Bamburowicz, nauczyciel przedmiotów elektryczno – mechatronicznych z ZSTiO, która w swojej prezentacji  wprowadziła nas w tematykę czwartej rewolucji przemysłowej jako integracji maszyn, systemów oraz IT,  przedstawiła   zmiany jakie zachodziły w przemyśle od  wynalezienia maszyny parowej po XXI wiek, jak w dobie Przemysłu 4.0 kształcić i przygotowywać  absolwentów szkół technicznych do wejścia na rynek pracy.

 Pan Artem Chyruk- Kierownik Produkcji z firmy Jokey Poland  w Kędzierzynie -Koźlu w swoim wystąpieniu „ Przemysł 4.0 w przetwórstwie tworzyw sztucznych” pokazał jak współpracują i „dogadują się” pomiędzy sobą maszyny w procesie produkcji tworzyw sztucznych.

 Pan Marcin Barth – koordynator ds. zarządzania procesowego Grupie Azoty ZAK S.A. zaprezentował uczestnikom seminarium w jaki sposób realizowane jest Zarządzanie Procesowe w oparciu o  koncepcję Lean Management, tak by poprzez system usprawnień  móc zmniejszyć liczbę czynności, osób zaangażowanych i zmniejszyć koszty.

Pracownicy ETP Elektro z Bierawy, p. Mariusz Ptaszyński -Projekt Manager i Miłosz Horoszkiewicz – Inżynier Serwisu, podczas swojej prezentacji „ Sivacon S8- rozdzielnica, która wszystko widzi”  zdalnie połączyli się z  inżynierami z firmy, którzy na  statku wiertniczym w Tromso, w Norwegii  uruchamiali rozdzielnicę energetyczną, mogąc kontrolować i odczytywać wszystkie jej parametry.

Pan Andrzej Rudnicki  Koordynator ds. Sieci Wysokich Napięć z firmy Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, zapoznał nas z możliwościami najnowocześniejszego magazynu energii w GPZ Cieszanowice.

Reprezentujące firmę  A. Berger Polska z K-Koźla: p. Justyna Bytnar- Kierownik Finansów i p. Jolanta Bukalska – Kierownik Sprzedaży, w swojej prezentacji „Skuteczny monitoring produkcji w czasie rzeczywistym”, przybliżyły nam w jaki sposób smartfony i tablety, z odpowiednim oprogramowaniem, są  w firmie wykorzystywane do sprawnego i szybkiego usuwania awarii i usterek parku maszynowego oraz monitorowania produkcji.

Całość podsumował p. dr hab. inż. Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej omawiając prowadzone badania nad licznikami energii, które nie tylko zaczytują, magazynują, ale i analizują parametry energii elektrycznej. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność i potrzebę stałej współpracy między szkołami i uczelniami technicznymi a przedsiębiorstwami by absolwenci trafiając na rynek pracy byli przygotowani na nowe wyzwania.

Na zakończenie, p. dyr. Maria Staliś podziękowała prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia i prezentacje, za przybliżenie młodzieży tematyki Przemysłu 4.0,  za pokazanie  jak firmy wprowadzają nowoczesne rozwiązania cyfrowe, jak funkcjonują w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Uczniowie usłyszeli też od większości prelegentów, że umiejętność pracy  w zespole, znajomość języka obcego, zwłaszcza angielskiego są  w dzisiejszych czasach wymogiem koniecznym. Zachęcali do  efektywnego wykorzystania czasu, który spędzają w szkole, ponieważ upór, ciekawość świata, szerokie horyzonty, dociekliwość, otwartość umysłu, zdobywanie wiedzy procentują później  w dorosłym życiu i w pracy zawodowej.

Podziękowania skierowane były również do wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy zaangażowani byli przy organizacji seminarium.

 

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *