Seminarium Naukowe na Politechnice Opolskiej

W czwartek 19 października 2023r. na Politechnice Opolskiej odbyło się seminarium informatyczne. Trzech naszych uczniów z klasy 4InP: Bartłomiej Dziedzic, Kacper Grabelus i Wojciech Nienadowski wzięli w nim udział. Wykłady wygłoszone były w języku angielskim i poruszano na nich m.in. takie zagadnienia jak: konstruowanie pierwszych komputerów, historia informatyki w szkolnictwie oraz nietypowe wykorzystywanie matematycznych programów wizualizacyjnych. Pierwszy pt. „Informatics and Education”, wygłosił emerytowany profesor ETC Zurich profesor Walter Gander, współtwórca europejskiej informatyki. Kolejny pt. „Mathematical Modeling using Maple”, wygłosił profesor Stanislav Barton, pracownik Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z seminarium. Miejmy nadzieję, że pochłonięta przez nich wiedza zostanie w przyszłości dobrze wykorzystana. Dziękujemy organizatorom za ciepłe przyjęcie i słodki poczęstunek!

Post Author: jarguc