Konkurs Wiedzy o Energetyce

Zachęcamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Energetyce, którego organizatorem jest Koło Naukowe Energetyków działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

* Części teoretycznej odbywającej się online

* Części projektowej, która zakończy się prezentacją prac uczestników przed komisją konkursową. Druga część na chwilę obecną planowana jest jako stacjonarna i odbędzie się na Politechnice Warszawskiej

Na zakres materiału, który obejmuje konkurs, składa się ogólna wiedza z zakresu energetyki, odnawialnych źródeł energii, trendów we
współczesnej energetyce, transformacji energetycznej oraz ekologii. Do rozwiązania niektórych zadań potrzebna będzie wiedzą z zakresu
matematyki na poziomie podstawowym maturalnym.

Kalendarz konkursu w edycji 2024:

* 15.01.2024 – 26.02.2024 – Rejestracja uczestników
* 04.03.2024 – Pierwszy etap konkursu
* 04.03.2024 – Ogłoszenie wyników pierwszego etapu
*
25.03.2024 – Termin nadsyłania prezentacji do drugiego etapu konkursu

* 08.04.2024 – Prezentacja rozwiązań
*
08.04.2024 – Ogłoszenie laureatów konkursu

Nagrodą główną jest indeks uprawniający do przyjęcia na studia na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej poza regularną procedurą rekrutacyjną. Przewidziane są też atrakcyjne nagrody rzeczowe dla finalistów i laureatów, m.in. tablet.

Post Author: jarguc