Rekrutacja 2024/2025 do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 

do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w ZSTiO w Kędzierzynie- Koźlu w zawodzie technik mechanik

( dla kwalifikacji MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)

trwa  od 21.06.2024 do 26.08.2024 r.

BSII w ZSTiO przeznaczona jest dla absolwentów Branżowych Szkół I stopnia  w zawodach operator obrabiarek skrawających, monter-  mechanik maszyn i urządzeń, ślusarz.

 Zajęcia w branżowej szkole II stopnia odbywają się w formie zaocznej w piątki i soboty

Nauka w niej trwa 2 lata (4 semestry), kończy się przystąpieniem do egzaminu zawodowego w zakresie drugiej kwalifikacji – MEC.09 (po 3 semestrze) oraz możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego.

  • Zajęcia ogólnokształcące  oraz zawodowe dla kwalifikacji MEC.09 ( prowadzone są w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego –312 h zajęć zawodowych+  140 h praktyki zawodowej) odbywają się w  ZSTiO w K-Koźlu, ul. Mostowa 7

 Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia w latach 2019-2024;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia (dokument wydawany przez sekretariat branżowej szkoły I stopnia), którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie ( MEC.09)

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Wszelkie informacje  można uzyskać pod nr telefonu: 77 48 12209 , lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Kędzierzyn- Koźle, ul. Mostowa 7.

Post Author: jarguc