Dodatkowe zajęcia CMI

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach (robotyka) realizowanych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dodatkowe informacje i zapisy u nauczycieli: Łukasz Guziak, Jarosław Gucwiński.

Wspieramy najlepszych III

Wspieramy najlepszych III W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020. Więcej informacji pod adresem: https://www.opolskie.pl/2020/09/35585/

Salon Maturzystów – Perspektywy 2020

W tym roku 22 września nowa formuła Salonu Maturzystów 2020 – wirtualna. Salon online daje dużo możliwości w przygotowaniu uczniów do roli maturzystów i wypracowaniu takich strategii, które pomogą im w doborze odpowiednich ścieżek edukacyjno-zawodowych i przygotowaniu się do roli świadomych kandydatów na studia.Proszę, aby każdy maturzysta dokonał indywidualnej rejestracji na Dolnośląski i Opolski Salon […]

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

egzaminy pisemne – 8.09.2020r., godz. 14 00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących świetlica B Proszę o przybycie 30 min przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym, długopisem z czarnym wkładem oraz dopuszczonymi przyborami dla zdawanego przedmiotu

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywaKomisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyścipłynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacjizawodowych (VET). Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent! Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE. Wydarzenie  gromadzi różne zainteresowane strony w celu dzielenia sięswoimi doświadczeniami w […]