Zmagania zawodowe

Uczniowie klas trzecich technikum i kl. III ZSZ, zanim w środę  odebrali świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły, przystąpili 17 czerwca 2019r. do egzaminów zawodowych.  Dla nich wszystkich wtorek był dniem egzaminu pisemnego. Na przełomie czerwca i lipca cd. egzaminów, zwłaszcza dla przyszłych informatyków, operatorów obrabiarek CNC, elektromechaników. Uczniowie przystąpią do cz. praktycznej egzaminu w swojej […]

Pożegnanie tegorocznych absolwentów ZSZ

Kolejny rocznik absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 opuścił mury naszej szkoły. Uczniowie klasy III w zawodzie operator obrabiarek skrawających i elektromechanik pojazdów samochodowych, w obecności dyrekcji, nauczycieli, pracowników Hufca Pracy i rodziców, odebrali świadectwa ukończenia ZSZ, nagrody i dyplomy. Pani dyr. Maria Staliś podsumowała okres nauki w szkole, pogratulowała  wyników, podziękowała za zaangażowanie uczniów […]

Gala „Asy Powiatu” 2019

18 czerwca 2019, podczas Gali  „ Asy Powiatu” wręczono stypendia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego oraz Nagrodę Zarządu Powiatu. Dziewięciu uczniów ZSTiO odebrało z rąk Pani Małgorzaty Tudaj – Starosty Powiatu i Pana Józefa Gismana – Wicestarosty Powiatu stypendia za  osiągnięcia  w nauce, w sporcie i kulturze. By otrzymać stypendium należało uzyskać średnią ocen powyżej 4,75, mieć […]

Zakończenie nauki i pożegnanie słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych

W środę, 19 czerwca 2019 r., w obecności nauczycieli ZSTiO i pracowników Hufca Pracy  pożegnaliśmy ostatni rocznik słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych.18 młodych ludzi będących pod opieką Hufca Pracy K-Koźle odebrało świadectwa ukończenia szkoły. Ponadto najaktywniejsi słuchacze i ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce odebrali nagrody. Pani dyr. Maria Staliś i Pani Komendant Maria Strache […]

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

9:00 – sala gimnastyczna – zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych. 10:15 – świetlica A – zakończenie roku szkolnego w klasie III ZSZ 11:15 – świetlica A – zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum dla Dorosłych. Obowiązuje strój galowy.

Olimpijski sukces Roberta!

Tegoroczny absolwent – Robert Jesionowski z klasy IV t. mechatronik został kolejnym finalistą etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok A „Innowacje techniczne”.  Podsumowanie Olimpiady oraz wręczenie nagród, zaświadczeń miało miejsce 6.06.2019 r. w Warszawie, w Domu Techniki NOT.  Robert jest autorem projektu „2D music”, który zgłoszony był w kategorii „Pomoc dydaktyczna”. W […]

Uczniowie ZSTiO wolontariuszami na Biegu Azotowym 2019

Grupa 12 uczniów ZSTiO Kędzierzyn-Koźle z nauczycielem wychowania fizycznego p.Witkiem Iwanejko wzięła udział w organizacji i zabezpieczeniu trasy VII Biegu Azotowego na 10 km, jako imprezy towarzyszącej w Dniu Chemika 2019.Wolontariusze z naszej szkoły wywiązali się wzorowo ze swoich obowiązków i przyczynili się do sprawnego przebiegu biegowej rywalizacji. W nagrodę otrzymali od organizatora biegu okolicznościowe […]

2 m. w konkursie Game Jam 2019

Relacja Wojtka z tegorocznego Game Jam 2019: Jest to wydarzenie, które odbywa się średnio co pół roku w  kozielskiej  „Żegludze”. Polega ono na tworzeniu w przeciągu około 48 godzin  gry komputerowej (lub jeżeli pojawią się zwolennicy innej formy to przyjmowane są również gry „papierowe”). W tym roku temat był dość nietypowy, bo w wyniku losowania […]