Damian Gnielinski laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce

Damian Gnielinski zdobył I miejsce w Konkursie Wiedzy o Energetyce. Konkurs ten organizowany był przez wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbywał się on w trybie online i składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie który miał miejsce 12 marca uczestnicy musieli rozwiązać test o energetyce zawierający pytania zamknięte. W etapie drugim który […]

Egzamin zawodowy – deklaracje

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od 9 kwietnia 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację na poprawę tego egzaminu w sesji lato 2021 osobiście w sekretariacie szkoły, przysłać ją pocztą lub mailem czytelny skan lub zdjęcie na adres zstio@zstio.net , do […]

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dnia 10 marca 2021r. odbył się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w którym wzięło udział 7 uczestników. Etap ten odbywał się w formie on-line. Każdy z uczestników rozwiązał test składający się z 20 pytań obejmujących ustawę prawo własności przemysłowej oraz historię wynalazków. Największą liczbę punktów uzyskał Karol Wilk z klasy IV Mch, drugie miejsce zajęli: Damian Gnielinski z klasy III MEO […]

Uczniowie zdobywają uprawnienia SEEP

Jak co roku uczniowie 4 klas starają się nie tylko zdać egzaminy kwalifikacyjne być zdobyć zawód. Przygotowują się do matury, ale myślą już o przyszłości i karierze zawodowej!  Kolejna grupa uczniów klas informatycznej, elektrycznej i mechatronicznej  zdecydowała się na kurs uprawnień energetycznych SEEP – wszyscy zdali egzamin państwowy i otrzymali Świadectwo Kwalifikacyjne – bez tego […]

Chwalimy się! Nasz uczeń w II etapie Konkursu Energetycznego!

W piątek 12 marca b.r. odbył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Energetyce organizowany przez Politechnikę Warszawską. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianą energetyką, a zakres wiedzy wykracza daleko poza treści przekazywane na lekcjach. Tym bardziej cieszymy się, że uczeń klasy 3MEO Damian Gnielinski awansował do II etapu! Wśród wieli uczniów biorących udział z […]

Dodatkowe szkolenie i certyfikat dla mechatroników

Grupa uczniów 4 klasy wzięła udział w kursie „Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarka frezarka” . Kurs obejmował część teoretyczną prowadzoną on-line oraz część praktyczną prowadzoną na specjalistycznych frezerkach i tokarkach. Przez dwa tygodnie Panowie zgłębiali tajniki programowania i obsługi tych maszyn.  Kurs realizowany był w ramach projektu pn. „Opolskie szkolnictwo […]