Klasy i wychowawstwa

 Wykaz klas i wychowawstw w  Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2018/2019     TYP SZKOŁY KLASA skrót ZAWÓD/PROFIL WYCHOWAWCA TECHNIKUM NR 4   im. Marii Skłodowskiej-Curie 1 Inf — Technik informatyk 1.       mgr Radosław Gorski 2.       mgr Małgorzata Nawrat-Golly 1 Mch/EO 1 MEO Technik mechatronik/ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1.       […]

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

29.08.2019r. Konferencja Plenarna Rady Pedagogicznej (organizacja roku szk.2019/2020) I OKRES:  klasy czwarte technikum  02.09.2019-13.12.2019 pozostałe klasy 02.09.2019-17.01.2020 02.09.2019r. Rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2019r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I 12.09.2019r. Konferencja Rady Pedagogicznej 18.09.2019r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas IV technikum i III szkoły branżowej 19.09.2019r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas II i […]