Możesz na Nas liczyć

Wielu uczniów przeżywa w swoim życiu trudne chwile. Zdarzają się sytuacje tak przykre, nawet okrutne, że nie wiadomo co zrobić, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Nie masz głowy do nauki ani ochoty na cokolwiek innego. Jest Ci smutno i źle. Pamiętaj… Szkoła, to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To także miejsce, gdzie […]

Dostosowania egzaminów maturalnych

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorzy lub niesprawni czasowo oraz niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, odpowiednio na podstawie opinii lub zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania […]

O szkole

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ZSTiO to szkoła techniczna z bogatymi tradycjami. W Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie młodzież kształci się w zawodach elektryk, mechatronik, informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej a w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w zawodach ślusarz, operator obrabiarek CNC, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter […]