Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – powiat k-kozielski

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski swoją część projektu realizował w dwóch obiektach: w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu zarówno w siedzibie na osiedlu Azoty jak i na kozielskiej wyspie w przystani Szkwał, który dodatkowo posiada prawo użytkowania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. […]

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – opis całego projektu

Województwo Opolskie złożyło do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO 2014-2020) Priorytet 10 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działanie 10.04 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej pt. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych […]

Rekrutacja najważniejsze informacje

Rekrutacja 2020/2021 – Terminy i zasady

Kierunki kształcenia wraz z charakterystyką – Technikum

Kierunki kształcenia wraz z charakterystyką – Szkoła Branżowa

Rekrutacja – załóż konto