Oferta dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2022/2023

Kształcenie w zawodzie: TECHNIK MECHANIK Oferta dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia, którzy uzyskali już jedną z poniżej wymienionych kwalifikacji: MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających. MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.