Technik automatyk

Symbol cyfrowy zawodu:             731107 Kwalifikacja wyodrębnione w zawodzie: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej Technik automatyk- zajmuje się montażem, konserwacją, uruchamianiem,  obsługą i diagnostyką urządzeń i instalacji automatyki. Nasi specjaliści przygotują Cię do: projektowania, montażu, uruchamiania i obsługi urządzeń automatyki przemysłowej; programowania układów sterowania m.in. takich jak sterowniki PLC; przeglądów technicznych i konserwacji […]

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Symbol cyfrowy zawodu: 311930 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowoczesnym zawodem zajmującym się odnawialnymi źródłami energii.Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki oraz obecną koniecznością stosowania wynikającą z systematycznego wzrostu cen paliw i […]

Technik elektryk

Symbol cyfrowy zawodu: 311303 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych   Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem, w którym będzie się chciał rozwijać. Nasi specjaliści […]

Technik mechatronik

Symbol cyfrowy zawodu: 311410 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych   Mechatronika łączy w sobie pięć nowoczesnych dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się kierunków nauki i techniki. Mechatronicy są jednymi z […]

Technik informatyk

Symbol cyfrowy zawodu: 351203 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych   Informatyka jest dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz projektowaniem i obsługą systemów przetwarzania danych. E-sport to w/g Wikipedii „dyscyplina sportu nieolimpijskiego, w której […]

Technik programista

symbol cyfrowy zawodu: 351406 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji Informatyka jest nowoczesną i przyszłościową dziedziną nauki zajmującą się przetwarzaniem informacji oraz projektowaniem i obsługą systemów przetwarzania danych. Sektor IT jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się branż gospodarki a […]