Monter mechatronik – Szkoła branżowa

Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac. Cele kształcenia w zawodzie: przygotowanie i zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych; ustalanie […]

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowoczesnym zawodem zajmującym się odnawialnymi źródłami energii. Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki oraz obecną koniecznością stosowania wynikającą z systematycznego wzrostu cen paliw i niezbędnej ochrony środowiska naturalnego. Nasi specjaliści przygotują Cię do: montażu, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych, […]