Egzamin zawodowy

Terminy i miejsce egzaminów – styczeń 2022r.: