Egzamin zawodowy 2021

Terminy i miejsce egzaminów:

Procedury epidemiologiczne obowiązujące podczas egzaminów zawodowych.