Egzamin zawodowy 2020

Terminy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie