Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

47-223 Kędzierzyn- Koźle, ul. Mostowa 7 NIP: 749-10-80-554

Nr konta: 08 1020 3714 0000 4302 0007 5499 PKO BP I O/K- Koźle

składka na rok szkolny 2023/2024 : 60 zł