Młodzi Innowatorzy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

22 maja 2024 r. pięciu uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w K-Koźlu otrzymało tytuł Młodego Innowatora oraz tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice oraz Mechatronice.
Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice o tytuł „Młodego Innowatora” mająca charakter naukowo – techniczny, organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Honorowy Patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Wojciech Kurkowski i Paweł Ćwiertnia z klasy III technik mechatronik są autorami projektu „GREEN SAFE FIRE ALERT – Inteligentny system detekcji pożaru komina z kontrolą jakości spalania”. Jest to system zapobiegająco-wykrywający pożar komina, który dodatkowo kontroluje jakość spalania. Na bieżąco jest monitorowany stan komina, a wszelkie nieprawidłowości są przekazywane użytkownikom. Zastosowanie urządzenia redukuje możliwość pożaru przewodów kominowych praktycznie do zera. Pomimo stopniowego odchodzenia od spalania paliw kopalnych w domowych kotłowniach – minie jeszcze wiele lat gdy węgiel będzie służył do ogrzewania domów. Związane z tym niebezpieczeństwo zapalenia się sadzy w przewodach kominowych jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt – nie wspominając o stratach materialnych. Według danych straży pożarnej w niektórych powiatach nawet 20% wszystkich pożarów stanowią pożary kominów – np. w województwie opolskim tylko w styczniu 2024 roku odnotowano prawie 60 takich pożarów.
Jakub Szewczyk, Rafał Fabiański i Grzegorz Sobkiewicz z klasy IV technik mechatronik są autorami projektu „SOLAREX – Modułowy Tracker Fotowoltaiczny wspomagany AI”. Urządzenie ustawiające panele fotowoltaiczne w stronę słońca. Różni się on jednak od urządzeń dostępnych na rynku, projekt ten jest praktycznie całkowicie nowatorski w dziedzinie pomysłu, konstrukcji oraz układu sterowania. Opracowanie autorskie stanowi pomysł na sposób działania urządzenia, układ sterowania, algorytm działania układu oraz program. Co zostało dostrzeżone oraz wyróżnione przez Jury Olimpiady.
Tytuł Finalisty etapu centralnego oznacza, że uczniowie z Azot są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminów zawodowych, na dyplomie będą mieć wpisany wynik 100 %.
Opiekunem naukowym młodych innowatorów jest pan mgr inż. Bernard Baron, nauczyciel przedmiotów elektryczno- mechatronicznych w ZSTiO.
Zgodnie z regulaminem, celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, tak potrzebnej nam w dzisiejszym czasie aby nadążyć za zmieniającym się światem i sprostać przed coraz to nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nami świat. Szczególny nacisk olimpiada kładzie nacisk na nabywanie przez uczestników umiejętności praktycznych takich jak: projektowanie, budowanie nowych urządzeń bądź programów (aplikacji) komputerowych, oraz usprawnianie rozwiązań aktualnie znanych. Prace nad projektem wymagają od uczestników twórczego myślenia, dużej pracy o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Praca nad innowacyjnościami wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika, którą zdobywa w szkole. Dzięki innowacyjnemu charakterowi olimpiady każdy uczestnik ma szanse na poszerzenie swojej wiedzy na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia szerokiego wachlarza znajomości zagadnień z takich dziedzin jak: elektronika, elektryka, mechatronika, mechanika, automatyka, robotyka, do których należą: układy pneumatyki i Strona 3 z 10 hydrauliki, maszyny elektryczne, elementy i układy elektroniczne oraz cyfrowe, układy robotyczne, układy regulacji oraz czujniki i układy wykonawcze.
Warto dodać, że nagrodzeni uczniowie z ZSTiO w K-Koźlu byli jedynymi reprezentantami z Opolszczyzny w etapie centralnym Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice oraz Mechatronice.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Post Author: jarguc