Damian Gnieliński laureatem ogólnopolskiego konkursu „Technik Absolwent 2022”

Damian Gnieliński – absolwent Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej- Curie w ZSTiO w k-Koźlu został laureatem XVI edycji ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2022”. W kategorii technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajął I miejsce w Polsce.

Cele konkursu:
• promowanie najlepszych uczniów i absolwentów szkół branży mechanicznej, samochodowej, lotniczej, mechatronicznej i pokrewnych jak np. elektronicznej, energetycznej, ochrony środowiska,
• promowanie szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.
• uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Uroczyste podsumowanie udziału Damiana w konkursie odbyło się 9 lutego w ZSTiO. W uroczystości udział wzięli p. Paweł Masełko -Starosta Powiatu K-Kozielskiego, p. Bogusław Przychodzki – Prezes Zarządu Oddziału SIMP w Opolu i p. Bogusław Januszko – Wiceprezes Zarządu Oddziału SIMP., nauczyciele i uczniowie ZSTiO. Pani dyrektor Maria Staliś przedstawiła osiągnięcia Damiana z okresu pobytu w szkole- sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych, zdobyte nagrody, b. wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i zawodowego. Wspominała o determinacji Damiana, który kończąc ósmą klasę wiedział, że chce poznawać tajniki energetyki odnawialnej i kształcić się w tym zawodzie.
Zaproszeni goście pogratulowali Damianowi sukcesów. Damian, od października student I roku na Politechniki Warszawskiej, zachęcał młodszych kolegów do tego by stawiali sobie cele i do nich dążyli, by je realizowali. Podkreślał, że warto równać do lepszych, rozwijać swoje zainteresowania… i uczyć się matematyki J
Warto podkreślić, że absolwenci ZSTiO od 10 lat zdobywają laury w tym ogólnopolskim konkursie.
Gratulujemy !

Post Author: jarguc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *