„Najsprawniejszy operator obrabiarek skrawających” w Kędzierzynie–Koźlu.

Hufiec Pracy w Kędzierzynie–Koźlu zorganizował konkurs na szczeblu lokalnym „Najsprawniejszy operator obrabiarek skrawających” dla swoich uczestników. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy III Szkoły Branżowej I stopnia z ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu. Konkurs składał się z dwóch części, z teorii oraz praktyki. Sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów z testów wiedzy i przechodzili do części praktycznej. Do wyłonienia finalistów sumowano punkty z części teoretycznej i praktycznej. W ten sposób wyróżniono uczestników z największą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Uczestnicy hufca mogli się zmierzyć z zasadami , atmosferą i kryteriami ocen jakie panują na egzaminach kwalifikacyjnych. Mieli okazję również do zdrowej rywalizacji między sobą i sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu wiedzy oraz praktyki w zawodzie operatora obrabiarek skrawających. Do konkursu przystąpiło 17 uczestników.

Pierwsze trzy miejsca otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników. Na pewno powtórzymy go za rok.

Aneta Kotarba-Krząkała

Post Author: lukguz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.