Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w ZSTiO

Jesteśmy bohaterami – ratujemy zdrowie i życie innym. Bierzemy udział w Ogólnopolskim Turnieju „Młoda Krew ratuje Życie”. Wielu z nas oddaje honorowo krew w organizowanych w szkole akcjach. Krew oddają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Krew może oddawać każdy zdrowy człowiek po ukończeniu 18 lat. Po oddaniu krwi dostajemy 10 pysznych czekolad. Jesteśmy dumni, że […]

Samorząd Uczniowski ZSTiO

Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole od wielu lat. Dzięki niemu uczniowie mają realny wpływ na to co dzieje się w szkole. Przedstawiciele , których wybrali działają w ich imieniu i często realizują pomysły przedstawione przez uczniów na comiesięcznych spotkaniach trójek klasowych. Akcje i imprezy podejmowane przez SU cyklicznie w czasie roku szkolnego: Przygotowanie uroczystości […]

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do pobrania bezpłatnego ebooka „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19″. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod red. prof. Jacka Pyżalskiego. Publikacja jest bezpłatna i można ją pobrać na stronie: zdalnie.edu-akcja.pl. Zwracamy się z ogromną prośbą o udostępnienie tej strony nauczycielom Państwa placówki, rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym. Ebook […]

Możesz na Nas liczyć

Wielu uczniów przeżywa w swoim życiu trudne chwile. Zdarzają się sytuacje tak przykre, nawet okrutne, że nie wiadomo co zrobić, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Nie masz głowy do nauki ani ochoty na cokolwiek innego. Jest Ci smutno i źle. Pamiętaj… Szkoła, to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To także miejsce, gdzie […]

Dostosowania egzaminów maturalnych

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorzy lub niesprawni czasowo oraz niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, odpowiednio na podstawie opinii lub zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania […]

O szkole

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu ZSTiO to szkoła techniczna z bogatymi tradycjami. W Technikum nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie młodzież kształci się w zawodach elektryk, mechatronik, informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej a w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w zawodach ślusarz, operator obrabiarek CNC, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter […]